Headerbeeld diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Bij ons ben je welkom

Wij zijn iedereen!

Pon Logistics is een organisatie die zich in zet voor waarden en normen die bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen! Voor een diverser, gelijker en inclusievere wereld. We zijn een kleurrijke organisatie met stuk voor stuk unieke mensen met verschillende etniciteiten, afkomsten, leeftijden en seksuele geaardheid. Daarom zetten we ons dagelijks in om een werkomgeving te creëren waar iedereen zich thuis voelt, gewaardeerd wordt, en de kans krijgt om te schitteren, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen.

D&I hoog op de agenda

Onze strategie

Diversiteit en inclusie zijn geen bijzaak. Ze vormen de kern van hoe wij zaken doen. We willen een werkplek zijn waar iedereen zich onderdeel van het team voelt. Dit doen we door een bedrijfscultuur te bouwen die verschillen viert en iedereen de kans geeft om de beste versie van zichzelf te zijn, bij te dragen en te groeien. Het gaat erom dat we samenwerken en van elkaar leren.

Health

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze missie

Onze missie zegt eigenlijk al genoeg: we bouwen dagelijks aan een gezonde, veilige en schone toekomst. Voor onszelf en voor onze omgeving. We stimuleren een maatschappelijk verantwoord en betrokken onderneming om zo een voorbeeld te zijn voor onze collega’s en onze klanten. Hierbij hoort een groter bewustzijn en kennis van en over diversiteit en inclusie binnen de organisatie om een nog fijnere en veilige werkomgeving te creëren. Wij richtten ons hierbij op overeenkomsten en verbindende factoren tussen mensen, in plaats van verschillen. Onze toewijding strekt zich uit tot onze collega’s, klanten, leveranciers, en de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Health

Een diverse in inclusieve werkomgeving

Onze visie

We streven ernaar een voorbeeld te zijn in onze sector, bekend om onze inclusieve en diverse werkomgeving. Onze visie is om een werkomgeving te realiseren waarin iedereen, ongeacht hun persoonlijke en unieke kenmerken, volledig kan deelnemen en bijdragen aan ons bedrijf. We willen dat iedereen, ongeacht achtergrond of persoonlijke kenmerken, zich volledig kan inzetten en ontwikkelen binnen ons bedrijf. We geloven dat dit ons sterker en
innovatiever maakt.

DNA

Onze kernwaarden

N

Respect

We luisteren naar en waarderen elkaar en erkennen de unieke bijdragen van
iedereen.

N

Gelijkheid

We behandelen iedereen eerlijk, met dezelfde kansen voor iedereen.

N

Openheid

We zijn open en eerlijk in onze communicatie, iedereen kan zichzelf zijn en voelt zich vrij om zichzelf te zijn en ideeën of meningen te uiten.

N

Samenwerking

We werken samen als één team en benutten onze diverse achtergronden om
tot de beste ideeën te komen.

N

Verantwoordelijkheid

We nemen onze rol in diversiteit en inclusie serieus en integreren dit in al onze activiteiten. En stimuleren anderen om ons voorbeeld te volgen

Doelen

We willen dat Pon Logistics een plek is waar iedereen met plezier werkt en zich kan ontwikkelen.

Dat betekent:

  • Het verhogen van de diversiteit binnen ons personeelsbestand door inclusieve werving en selectie.
  • Het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich ondersteund en gewaardeerd voelt.
  • Het implementeren van regelmatige trainingen en workshops om iedereen bewust te maken van het belang van diversiteit en inclusie.

Werkwijze

Hoe bereiken we dit?

Training & bewustwording

We organiseren trainingen die helpen om verschillen te begrijpen en te waarderen om zo een nog veiligere en gezondere werkomgeving te creëren.

Betrokkenheid

Iedereen binnen ons team is actief betrokken bij het creëren van een open en inclusieve cultuur.

Werving & selectie

We zorgen ervoor dat ons wervingsproces openstaat voor iedereen en eerlijk verloopt, gericht op het aantrekken van divers talent.

Vertrouwenspersonen

De aanwezigheid van betrokken vertrouwenspersonen om het geheel te borgen en mensen veilig te laten voelen.

D&I initiatieven

  • Girl’s Day
  • Internationale vrouwendag
  • Pride week!
  • Medewerkersdagen
  • Enzovoort

Samen maken we het verschil. Samen zijn we iedereen!