Interview Wim van Zomeren – HSSE Officer

De eerste grote stap is gezet

Wim van Zomeren is binnen Pon en Pon Logistics verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en borgen van het HSSE-Beleid. De afgelopen jaren heeft hij met een team van collega’s hard gewerkt aan een veilige werkomgeving met het inrichten van de HSSE systemen, preventie en discipline. 

Wim vertelt: “er zijn diverse trainingen geweest, veel overleggen, HSSE-introductiedagen etc. en je ziet dat dit werkt. Ik vind het goed om te zien dat in een werkdiscussie het thema veilig en gezond thuis komen, meer en meer voorop staat. Ook zie ik steeds meer acties die we voorheen bedacht hebben, nu actueel worden, zoals de deelname van Pon Leusden met de verkiezing van Het Veiligste Magazijn en de ISO 45.001 certificering van ’s-Heerenberg.” 

Omgaan met HSSE

Door tussentijdse toetsing zien we niet alleen binnen Pon Logistics een professionele invulling van HSSE, het wordt ook opgemerkt door collega’s en benoemd in bijvoorbeeld een medewerker tevredenheidsonderzoek. Wim ligt toe: “je ziet dat collega’s zich veiliger voelen op het werk en dat ze ook merken dat veiligheid een belangrijk speerpunt is in het beleid van Pon Logistics. 

Het introduceren van BAS, het bewust altijd safe secure en schoon bewustwordingsprogramma, heeft de afgelopen periode geleid tot het beter bespreekbaar maken van (on)gewenste situaties. Die openheid zoeken we ook, omdat we leren van ieder incident dat er is. Hierdoor kunnen we maatregelen nemen zodat we dit in de toekomst voorkomen. Kortom, op alle vragen omtrent veiligheid zie je een stijging, dus hier ben ik blij mee; met elkaar zorgen we voor een veilige werkomgeving.” 

HSSE doen we met elkaar

Pon Logistics heeft als doel is dat iedere collega zich veilig voelt op het werk en dat we met elkaar begrijpen dat hier een bepaalde mindset voor nodig is. HSSE en BAS als begrip laden is er één van de lange adem en niet alles gaat in een keer goed. Maar als wij ons lange termijn doel willen halen, namelijk dat iedereen zo lang mogelijk gezond geniet van zijn of haar pensioen, dan zullen we dit met elkaar moeten doen!

HSSE Officer HSSE Officer

Contact

Bel +31 33 4949512

E-mail
Content

Bekijk hier de nieuwe video’s van Pon Logistics