HSSE hoog in het vaandel

Pon Logistics is als organisatie er voortdurend op gericht waarde toe te voegen in de keten van de fabrikant naar de klant. IN deze keten nemen onze vestigingen in Leusden, Almere, Barneveld, Veenendaal en ’s-Heerenberg met onze kantoren, losplaats en distributiecentra voor onderdelen een belangrijke plaats in. 

Onze bedrijfsactiviteiten zijn zeer divers en de impact van onze werkzaamheden kan groot zijn op onze omgeving. Daarom hanteren wij een strak HSSE beleid, waarbij wij onze werkzaamheden uitvoeren op een dusdanige manier dat medewerkers, inhuurkrachten, leveranciers, klanten, omwonenden en andere belanghebbenden zo min mogelijk worden belast met de HSSE-effecten van onze activiteiten en bieden wij een gezonde en veilige werkomgeving. 
Wij ziet het daarnaast als onze taak om Health, Safety, Security & Environment (HSSE) binnen alle onderdelen in te voeren en we zien er op toe dat medewerkers en inleenkrachten hun werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met dit beleid. 

Om dit beleid te realiseren richt Pon Logistics zich op de volgende terreinen:
•    Voldoen aan alle HSSE-gerelateerde wetten en voorschriften;
•    Verstandige beheersen van HSSE-aspecten en -risico’s;
•    Verstandig omgaan met de HSSE-effecten;
•    Versterken van bewustzijn m.b.t. HSSE van iedere medewerker;
•    Het zoveel mogelijk beperken van milieubelastende activiteiten;
•    Het zoveel mogelijk optimaliseren van de arbeidsomstandigheden en voorkomen van persoonlijk letsel. 

Wij zien het al grote organisatie als onze verantwoordelijk om de kwaliteit van het HSSE-managementsysteem hoog te houden. Dit is een van de redenen waarom Pon Logistics een HSSE Officer in dienst heeft die sturing geeft aan de HSSE-kernteams. De invulling hiervan is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers. 
 

HSSE BAS

Contact

Bel +31 33 4949512

E-mail
Content

Bekijk hier de nieuwe video’s van Pon Logistics