Pon Facilities

Nieuwsbrief Pon Facilities

Nummer 1 / Artikel 2 / 2019

Energieregistratie- een update

In de nieuwsbrief van oktober 2018 blikten we kort terug op de plaatsing van slimme meters op de campus in Leusden. Edwin Diephuis monitort, analyseert en interpreteert maandelijks de gegevens die hieruit (bijna real-time) binnen komen via het Fudura dashboard. 

Betalen naar daadwerkelijk verbruik

Edwin: “Maandelijks registreer ik het gasverbruik en bijbehorende kosten per gebruikersgroep op de campus. Datzelfde gebeurt met elektra. Eerder werden kosten berekend aan de hand van het aantal kubieke meters of personen per gebruikersgroep, maar dat bleef een beetje nattevingerwerk. Nu zien we precies welk pand wat gebruikt, tot op apparaat-niveau aan toe. Ook is het nu mogelijk om te zien wat het nachtelijk verbruik is, zonder hiervoor op het moment zelf aanwezig te hoeven zijn.”

Rendabele investeringen

“Behalve voor het doorberekenen van de kosten, helpen deze gegevens ons ook om te bepalen wat een toekomstige investering of wijziging in de bedrijfsactiviteiten betekent voor het energieverbruik- en kosten. Stel, je wil de ASRS 24 uur per dag laten draaien. Een groot deel van de energie die de ASRS verbruikt, wordt overdag uit zonnepanelen gegenereerd. ’s Nachts is dat niet mogelijk en zullen er extra energiekosten gemaakt worden. Aan de hand van die kennis kun je vervolgens de afweging maken of 24/7 gebruik van de ASRS rendabel is.”

Actie op afwijkingen ondernemen

“Onlangs viel me op dat een hal bij de Ommontage onevenredig veel gas verbruikt tijdens de zomermaanden ten opzichte van omliggende hallen. Dat is voor mij reden om de komende tijd op onderzoek uit te gaan en erachter te komen wat de oorzaak daarvan is. Dat kan bijvoorbeeld een thermostaat zijn die niet goed werkt of te hoog ingestelde keteltemperaturen. Het is natuurlijk zonde als er door zoiets energie verloren gaat.”

Slim omgaan met energie

“De volgende stap is in gesprek gaan met onze interne klanten over hoe slim om te gaan met energie. Dat sluit mooi aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van Pon. Volgend jaar volgt weer een update met betrekking tot de acties die we op het gebied van energieregistratie- en verbruik geslagen hebben.”

Impact overgang T6 naar T6.1