Pon Facilities

Nieuwsbrief Pon Facilities

Nummer 1 / Artikel 1 / 2020

Een update vanuit Barneveld

Voor deze nieuwsbrief spraken we met Harrie Reemst over de ontwikkelingen op locatie Barneveld. Verduurzamen, verbouwen en afvalscheiding kwamen aan bod. Een korte update van de lopende en afgeronde projecten.

Verduurzamen

Net als in Leusden is ook in Barneveld duurzaamheid een belangrijk thema. De afgelopen periode stond elektrificatie op de agenda. Om aan de (toekomstige) vraag naar elektrisch laden te kunnen voldoen, zijn op het parkeerterrein zes laadpalen geplaatst. Hiermee hebben we in totaal 12 laadpunten gecreëerd, het maximale aantal dat op de transformator mogelijk is. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste locatie, waarbij de huidige locatie het meest efficiënt bleek, met name vanwege de afstand naar de transformator.

Impact overgang T6 naar T6.1
Impact overgang T6 naar T6.1

Naast duurzame mobiliteit is verduurzaming van het pand ook een onderwerp dat veel aandacht heeft. Zo wordt de bestaande verlichting welke aan vervanging toe is, daar waar mogelijk, vervangen voor LED . Daarnaast wordt er in overleg met de eigenaar van het pand een plan geschreven voor een duurzaam alternatief van de huidige gasgestookte cv-ketels. Ook afvalscheiding pakken we op. Hierover zijn we met Odette van de Ven in gesprek om de campagne Pon aan de Bak ook in Barneveld op te starten om zo aan te sluiten op het landelijke beleid.

Verbouwing 2e etage


Orion Fleet Management gaat verhuizen naar de vrije ruimte op de tweede etage. Pon Facilities begeleidt het traject om de ruim 20 medewerkers rond deze zomer goed te kunnen huisvesten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verplaatsen van wanden en het aanpassen van de sprinklerinstallatie, elektra en ventilatie zodat naar de wens van Orion de inrichting veilig is. 

Impact overgang T6 naar T6.1