Pon Facilities

Nieuwsbrief Pon Facilities

Nummer 2 / Artikel 5 / 2019

Afval scheiden Campus Leusden

Misschien heb je er al over gelezen in Pijlers; afval scheiden op de campus van Leusden. Vanaf eind 2019 worden de kleine prullenbakken in de kantooromgeving en pauzehoeken vervangen voor een modulair afval systeem. We vroegen Odette van de Ven, als mede-oprichter van het project, wat dit voor haar betekent:  

Waarom hebben jullie gekozen het project van afval scheiden nú op te pakken?
Odette: “Het idee speelde al voor langere tijd op de afdeling Pon Facilities, daarbij komt er wereldwijd meer nadruk te liggen op circulaire economie, duurzaamheid en natuurlijk CO2 reductie. Ook thuis scheiden mensen steeds meer het afval en is het iets wat steeds normaler wordt.”

Met welke collega’s is dit project tot stand gekomen?
“Ik ben dit project gezamenlijk gestart met onze collega Frank van Westeneng in overleg met ons afdelingshoofd Robbert Verkerk. In de tussentijd hebben er wat veranderingen plaatsgevonden. Frank is nu werkzaam in Amsterdam als contractbeheerder en in plaats daarvan zijn Robbert Verkerk en Léon van der Pas aangehaakt bij het project.”

Odette van de Ven

Wat was jouw rol in dit gehele traject?
“Mijn rol was om alles in kaart te brengen wat er verbonden is aan dit project. Frank en ik hebben ons zelf de volgende vragen gesteld: “Welke leveranciers moeten we bij dit project betrekken” en “Welke aspecten zijn belangrijk voor het project?” De stappen die wij hebben ondernomen zijn; het uitzoeken van het soort bak, invloed op de schoonmaak, hoe ga je de afvalstromen aan de achterkant inzamelen, communicatie, het afdichten van de pantry’s waar nu gewone prullenbakken staan en het daadwerkelijk neerzetten van de bakken.”

Zijn er dingen waar je tegenaan gelopen bent? Zo ja, heb je hier een voorbeeld van?
“Zeker, voor sommige onderdelen is het heel lastig om dat al van tevoren goed in te schatten en uit te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is dat er nu een bepaalde frequentie is voor het ledigen van de prullenbakken. Daarvoor staan er nog wel vragen open; is deze frequentie genoeg? Zal deze aangepast moeten worden? Een deel kan ingeschat worden en een deel zullen we ook moeten gaan ervaren. Ik vind dit soort dingen lastig, want ik wil het graag van tevoren allemaal goed geregeld hebben.”

Wat vond je prettig aan de samenwerking?
“Het fijne aan samenwerken is dat we goed kunnen sparren en zo ook kritisch naar bepaalde beslissingen kunnen kijken.” 

Wanneer denk je dat de hele campus voorzien is van het modulaire afvalsysteem?
“Het doel is om de zogeheten “Variobins” in de tweede week van december 2019 campus breed neer te zetten en dan voornamelijk in de kantooromgevingen. In de productieomgeving wordt al goed onderscheid gemaakt in de stromen. Bij Pon Logistics zullen de Variobins ook in de pauzehoeken komen te staan.”

Ben je trots op het resultaat?
“Over wat we tot nu toe hebben neergezet ben ik zeker trots, maar ik kan dit naar mijn mening pas echt zeggen wanneer alles is uitgerold en klaar staat voor gebruik.”

Afvalscheiden