on the move

NUMMER 1 / ARTIKEL 5 / 2020

Zwaar Transport Pon Equipment

In de zomer van 2019 startte een onderzoek naar het vervoer van zwaar transport binnen alle vier de divisies (New, Rental, Used en Service) van Pon Equipment Nederland. De focus van het onderzoek lag op de bundeling van volumes, mogelijke synergieën, besparingen en het borgen van de juiste kwaliteit. In dit artikel lezen jullie meer over het gevolgde proces en de uitkomsten van deze tender.


Diversiteit

In het begin van het project hebben we per divisie onderzocht welke wensen, eisen en werkwijze er waren. De vervoerder is echt een verlengstuk van de dienstverlening van Pon Equipment. Er is geïnventariseerd bij welke partijen de verschillende divisies hun transporten aanbieden en wat de spend, het aantal orders/euro’s dat bij deze bedrijven is uitgegeven voor Pon-bedrijven, van de verschillende partijen was. Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste inventarisatie is er gekozen om de eerste lijst met partijen van dertien terug te brengen naar vijf.

Preferred suppliers

De shortlist van vijf suppliers is getoetst op allerlei punten, zoals kwaliteit (uitvoer werkzaamheden), vergunningen, begeleiding (wet- en regelgeving), financiële stabiliteit (creditrating etc.) en uiteraard prijs. Aan ieder punt is op voorhand een wegingsfactor gehangen om tot een totaalscore te komen en de vervoerders goed te kunnen vergelijken.

Uiteindelijk zijn er drie partijen tot preferred suppliers benoemd. Met deze vervoerders verwachten we alle transporten tegen goede voorwaarden en prijs uit te kunnen voeren. Voor iedere ‘lane’ hebben wij nu een preferred supplier, maar om commerciële redenen kan hier vanaf geweken worden naar één van de andere preferred suppliers. Een fictief voorbeeld van de transport menukaart ziet er als volgt uit:

Zwaart transport PE en PR

Evaluatie

De tarieven zijn vanaf het moment van gunning aan de drie partijen in maart direct ingegaan. Vanaf de ingangsdatum van de contracten zullen deze vervoerders ook maandelijks een rapportage opleveren met de uitgevoerde transporten en eventuele schades/incidenten. Na een periode van ongeveer zes maanden zal een uitgebreide evaluatie met de vervoerders en de verschillende divisies plaatsvinden.

Naast een kwalitatief juiste uitvoering tegen een goede prijs kunnen we middels de rapportages nu nog beter in kaart brengen welke transporten er zijn en is een mogelijke vervolgstap van dit project het verder terugdringen van het aantal ‘lege kilometers’, wat zowel financieel als in CO2 een verdere besparing zal betekenen.

Zwaar transport - Van Wieren