on the move

NUMMER 1 / ARTIKEL 2 / 2020

Optimalisatie transportfacturatie met Tableau

Binnen Pon Logistics proberen we steeds meer processen, analyses en overzichten te optimaliseren door middel van Business Intelligence (BI). Tableau is onze BI-tool en daarmee hebben we ook het proces voor de transportfacturatie geoptimaliseerd.


Alle vervoerders die ritten rijden voor (opdrachtgevers van) Pon Logistics sturen achteraf een factuur. Hierop staan de specificaties en de kosten van de verleende diensten. Voorheen was niet bekend welke bedragen de transporteurs zouden factureren, dus moesten we wachten tot alle facturen ontvangen waren. Een tijdrovend proces, waarbij we afhankelijk waren van de vervoerders.  

Inmiddels hebben we voor een aantal transportstromen overzichten gemaakt in Tableau. Hierdoor weten we vooraf wat de kosten zijn die de vervoerders gaan factureren. Dit heeft als voordeel dat we voor het doorbelasten van de transportkosten niet meer hoeven te wachten tot de facturen binnen zijn. Daarbij kan de factuur van de vervoerder gecontroleerd worden met de eigen verzenddata.

In de komende maanden zullen er steeds meer BI-rapporten bijkomen, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk transportkosten vooraf inzichtelijk zijn. Dit komt de snelheid en kwaliteit van de transportfacturatie ten goede.

Zie hieronder een voorbeeld van overzicht in Tableau.

tableau