On the move

Nummer 1 / Artikel 2 / 2019

Ondersteuning implementatie Derby Cycle

In de vorige nieuwsbrief las u over de ondersteuning door Pon Procurement en het Logistics Solutions Center (LSC) van Pon Logistics bij het tenderproces voor de gehele nationale- en internationale fietsendistributie en de bijbehorende retouren van Derby Cycle.

In juli 2018 werd het besluit genomen om voor de nationale distributie bij de huidige vervoerder, Hellmann Worldwide Logistics, te blijven en het contract voor deze stroom met één jaar te verlengen tot eind 2019. Verder is besloten om het contract voor internationale distributie met Hellmann Worldwide Logistics op te zeggen en per januari 2019 een tweejarig contract aan te gaan met een nieuwe partij: JCL Logistics Benelux uit ‘s-Heerenberg. Na dit besluit volgde de implementatie van de nieuwe partij.

Uitbesteding van implementatie aan Pon Logistics LSC

Sinds 2018 wordt er door Derby Cycle binnen de logistieke operatie veel tijd geïnvesteerd in de voorbereidende fase van een overgang naar het nieuwe ERP-systeem SAP. Derby Cycle heeft Pon Logistics Managing Director Koen Valk daarom benaderd met het verzoek om de implementatie bij het Pon Logistics Solutions Center te beleggen. Zo kon de logistieke operatie van Derby Cycle zich naast de reguliere werkzaamheden volledig focussen op de implementatie van SAP. En zo geschiedde: Henk Heijnen, Hoofd Transport bij Pon Logistics, nam namens het LSC de implementatie voor zijn rekening. Een logische keuze aangezien hij eerder de tender gedaan had.

De weg naar CO2 neutraal transport
Derby Cycle 2

Werkwijze tussen de partijen

De implementatie startte met een interne kick-off op 7 september 2018 tussen Henk Heijnen en de collega’s van Derby Cycle. Een week later volgde een externe kick-off, waarbij zowel collega’s van Derby Cycle, Hellmann Worldwide Logistics als JCL Logistics Benelux aanwezig waren. Vervolgens werd een actielijst opgesteld met daarop alle acties voor een succesvolle implementatie. De voortgang hiervan werd bewaakt aan de hand van tweewekelijkse conference calls en/of live meetings. Uit de IT Test op 7 december 2018, waarbij het volledige proces in een testomgeving nagebootst werd, bleek dat alles naar behoren werkte. Een succes dus! Tot aan Kerst zijn de laatste acties in gang gezet, zodat de implementatie van de nieuwe vervoerder per 7 januari 2019 afgerond was.

Win-win situatie

Al met al een win-win situatie voor zowel Derby Cycle, die zich volledig konden focussen op de SAP implementatie als voor Pon Logistics (LSC) in de persoon van Henk Heijnen. Henk nam naast het gehele tenderproces ook de projectleidersrol voor de implementatie voor zijn rekening. Een sprong in het diepe, aangezien dit de eerste keer was dat hij een projectleidersrol in het buitenland vervulde met als voertaal Engels en Duits. Henk heeft hierin een mooie prestatie geleverd!

Impact overgang T6 naar T6.1

Heeft u vragen over dit proces, neem dan contact op met Henk Heijnen.