on the move

Nummer 2 / Artikel 4 / 2019

Marktontwikkelingen in het goederenvervoer

Er zijn economische ontwikkelingen die de groeiverwachtingen van goederenvervoer temperen. Importheffingen met betrekking tot de V.S., een hogere olieprijs en een binnenlandse koopkracht die, net als in 2019, naar verwachting ook in 2020 niet hard groeit.

De nationale economie doet het goed en dat heeft een positief effect op het volume goederenvervoer. In 2020 neemt het nationale groeitempo van de economie naar verwachting af en dat heeft zijn weerslag op de transportsector, naast dat de internationale economie naar verwachting zal krimpen. 

Op korte termijn zijn er een aantal uitdagingen voor wegvervoer bedrijven. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de olieprijs de komende periode hoog. Echter, het grillige verloop van de brandstofkosten is moeilijk te prognosticeren. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Zo blijft het capaciteitsprobleem door het tekort aan chauffeurs aanhouden. Wij verwachten een gemiddelde kostenstijging voor 2020 voor het binnenlands goederenvervoer over de weg van ongeveer 4,5%. Aangezien Pon Procurement in haar transportcontracten het loon- en dieselcomponent, goed voor ongeveer 70% van de kostprijs, compenseert en de overige kostenverhogingen (+/- 30%) niet, houden wij rekening met een verhoging in de budgetten voor 2020 van 3,25%. 

Rond de herfstvakantie zullen de kostenontwikkeling rapporten in het wegvervoer beschikbaar zijn. Deze worden dit jaar gratis verstrekt door EVOFEDEX, mits u lid bent van deze organisatie. Mocht u behoefte hebben aan informatie uit deze rapporten, dan kunt u een email sturen naar henk.heijnen@pon.com. Wij zullen dan de specifieke informatie waaraan u behoefte heeft met u delen.

De weg naar CO2 neutraal transport

Mocht u overigens behoefte hebben aan een gesprek over kostenontwikkelingen in het wegvervoer, of heeft u behoefte eens kritisch te laten kijken naar uw goederenvervoer stromen dan kunt u ook contact met ons opnemen.