On the move

Nummer 1 / Artikel 1 / 2019

De weg naar CO2 neutraal transport

Medio oktober werd een vijfjarige partnerovereenkomst tussen Pon Logistics en Koopman Logistics Groep getekend. Tegelijkertijd werd er een nieuwe tankinstallatie met biodiesel HVO geopend. Hiervan is de CO2 uitstoot per kilometer maar liefst 89% minder dan met conventionele diesel.

Een belangrijke mijlpaal in het project waar Henk Heijnen (Hoofd Transport bij Pon Logistics) en Raymond van der Putten (Pon Procurement) zich sinds februari 2017 mee bezig houden. Het begon allemaal met een ambitieuze klantvraag vanuit Pon Logistics: ‘Hoe zorgen we voor CO2 neutraal transport in 2020?

Hoe pak je zo’n klantvraag op?
Raymond: “Om te beginnen is het belangrijk dat je weet wat die klantvraag precies betekent en met welke randvoorwaarden je te maken hebt. Wat is CO2 neutraal eigenlijk? Welke soorten alternatieve brandstoffen zijn er beschikbaar? Welke leveranciers hebben datgene in huis wat wij zoeken? Jaap Tuinstra en Ivar ten Tuijnte (resp. Manager Public Affairs bij Pon en Product Specialist Trucks bij MAN) hebben ons hierin ondersteund.”

De weg naar CO2 neutraal transport

Henk: “Dit is niet een doorsnee tendertraject waarbij prijs voorop staat. Kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid, flexibiliteit, competitiviteit en continuïteit zijn allemaal belangrijke aspecten waar je samen met je preferred supplier over in gesprek gaat. Je werkt samen naar een gezamenlijk doel toe. Dat vraagt om een nieuwe, transparante manier van samenwerken en onderhandelen. Dankzij de grote hoeveelheid aanwezige kennis en expertise konden we snel slagen maken.”

Uiteindelijk is gekozen voor een partnership met de Koopman Logistics Groep. Is er eerder sprake geweest van zo’n langdurig contract met een vervoerspartner?

Raymond: “Nee, daar was de markt niet naar. Vanwege de investeringen die CO2 neutraal transport voor beide partijen met zich meebrengt en de continuïteit die geborgd moet worden, is er nu gekozen voor een langdurig partnership. Daarbij zijn er wel strakke afspraken gemaakt wat betreft de performance en onvoorziene marktontwikkelingen. Hier moeten we natuurlijk op in kunnen blijven spelen. Als alles naar verwachting verloopt dan blijft dit partnership gewoon voor vijf jaar -of langer- bestaan.”

Welke ontwikkelingen staan er de komende maanden op stapel?

Henk: “De komende maanden staan in het teken van het Supply Chain Optimalisatieplan (SCOP). Daarin worden ideeën aangedragen om de kostenverhogingen te compenseren. Zo loopt er op dit moment een pilot op het gebied van blockchaintechnologie waar we hoge verwachtingen van hebben. De ideeën uit het SCOP zijn van invloed op de hele keten en vragen dus om commitment van alle betrokkenen. Een flinke uitdaging, maar ik heb er vertrouwen in!”

Klopt het dat jullie sinds dit jaar ook met een nieuw ontwikkelde tool werken?
Henk: “Ja, we hebben gezamenlijk een nieuw dynamisch calculatiemodel ontwikkeld. Hierin kunnen we doorrekenen wat bijvoorbeeld een verandering in levering via bepaalde kanalen voor invloed heeft op CO2 uitstoot en de kosten. Met dit inzicht in de keten gaan we optimaliseren.”

Raymond: “Zo kunnen we dus nog voordat we iets daadwerkelijk implementeren, berekenen wat de impact ervan is. In plaats van reactief gaan we proactief en bewuster werken. Ik merk dat CO2 zo veel tastbaarder en meetbaarder wordt.”

Impact overgang T6 naar T6.1

Tot slot, wat is het vervolg?

Henk: “Nu de samenwerking met onze grootste huisvervoerder Koopman staat, hopen we ook met onze andere vervoerders soortgelijke afspraken, zij het in een andere vorm, te maken. In die zin was dit ontzettend leerzaam en een goede blauwdruk voor toekomstige samenwerkingen.”
Raymond: “Het mooie van dit soort trajecten is dat wij er op de achtergrond voor zorgen dat ook de lange termijn doelstellingen geborgd worden. Ook terwijl de dagelijkse operatie gewoon doorgaat, Hopelijk kunnen we de komende tijd meer van dit soort successen verwezenlijken.”

De samenwerking tussen Pon Logistics en Koopman in cijfers (2017)

Koopman Cargo

  • Samenwerking met PL sinds 2008
  • Jaarlijks 90.543 Dedicated dag/nacht stops (357 stops per dag)

Koopman Autotransport

  • Samenwerking sinds 1975 (Ruim 43 jaar)
  • 72.748 voertuigen vanaf Losplaats Leusden
  • 10.568 voertuigen vanaf C.RO Rotterdam
  • 3.027 interdealer transporten