Logistiek Gezien

Logistiek Gezien

NUMMER 2 / ARTIKEL 2 / 2020

Wijzigingen in de ritplanning

Tijdens ons nachttransportschema voeren we met 20 vaste nachtritten de nachtdistributie uit. In de praktijk blijkt dit veel dynamischer dan je misschien zou verwachten. Er vindt een verhuizing plaats, er moet geschoven worden omdat ritten te vol raken of er komt een adres bij en/of er gaat een adres af. Dit is een continu proces, van kleine en grotere wijzigingen in de ritplanning.


Twee keer per jaar hebben we grote wijzigingen in de ritplanning. In het najaar, als we gaan opschalen voor de winterdrukte. En in het voorjaar, wanneer we weer afschalen, omdat de volumes dan wat afnemen. Deze wijzigingen hebben nogal wat voeten in de aarde. Er moet dan met diverse zaken rekening gehouden worden. Zo zijn er adressen waar we voor een bepaalde tijd moeten lossen i.v.m. Hinderwet, maar ook zijn er adressen waar we rekening moeten houden met bepaalde venstertijden voor het alarm. Bovendien moeten de ritten zo gepland worden dat iedereen voor 7.00 uur ’s morgens zijn onderdelen binnen heeft. We moeten iedereen op de hoogte brengen dat de levertijd mogelijk wijzigt en we moeten in Leusden op de assemblage/expeditie het één en ander aanpassen. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, moeten de ritkoffers worden voorzien van de juiste sleutels en los-instructies, zodat de chauffeurs goed en veilig kunnen lossen.

We doen er alles aan om de overlast voor jullie tot een minimum te beperken. Toch zien we dat er na een (grote) ritwijziging, ondanks de uitgebreide voorbereiding, de eerste dagen wel wat meer alarmmeldingen en late leveringen zijn. Over het algemeen zijn de chauffeurs na een dag of twee aan de nieuwe situatie gewend. Maar al met al hebben, zeker de wat grotere wijzigingen, een goede, uitgebreide voorbereiding en nazorg nodig om de planning voor iedereen passend te krijgen.