Logistiek Gezien

A9Riwd9wj_h1hljr_f0420

Nummer 1 / Artikel 1 / 2019

Snelle levering backorders via collega-dealers

Wij vinden het vervelend dat we onderdelen in sommige gevallen niet direct aan dealers kunnen uitleveren, door bijvoorbeeld de relatief lange levertijd van leveranciers. Vanuit Pon Logistics sturen we vanaf heden nog actiever aan op het snel uitleveren van backorders, waarbij we meer gebruik gaan maken van de voorraad bij de dealerorganisatie.
Dit werkt als volgt: Dealer A plaatst een spoedorder voor een specifiek onderdeel bij Pon Logistics. Dit onderdeel is niet op voorraad bij Pon Logistics zelf, maar uit onze gegevens blijkt dat dit onderdeel al wel enige tijd op voorraad ligt bij Dealer B. Pon Logistics neemt contact op met Dealer B. Wanneer Dealer B dit onderdeel als incourant onderdeel beschouwt, dan kan deze middels een interdealer naar Dealer A gestuurd worden. Een andere mogelijkheid is dat er bij Dealer B een retour voor dit onderdeel aangemaakt wordt, waarna deze direct na ontvangst bij het magazijn van Pon Logistics in Leusden naar Dealer A verstuurd wordt.

Aanleiding voor deze manier van werken

Het idee achter deze manier van uitleveren is ontstaan tijdens een onderzoek naar de doorlooptijd van retourstromen vanuit de dealerorganisatie. Doel van dit onderzoek was om erachter te komen hoe de voorraad bij dealers succesvol kan worden ingezet als alternatief voor het inkopen bij leveranciers. Sommige leveranciers hanteren een relatief lange levertijd, waardoor het soms lang wachten is op een backorder. De doorlooptijd van de retourstromen is een stuk korter, waardoor we incourante onderdelen bij dealers kunnen gebruiken om deze backorders op te vangen.

Als dealer kun je dus vaker verzoeken vanuit ons verwachten om voorraad terug te sturen naar een collega-dealer of naar Pon Logistics. Zo helpen we elkaar!