Logistiek Gezien

A9Riwd9wj_h1hljr_f0420

Nummer 1 / Artikel 6 / 2019

Positieve reacties op nieuw distributiemodel

Behalve aan een nieuw distributiemodel is er door een projectteam bestaande uit CDK, PAH, dealers en Pon Logistics ook gewerkt aan de doorontwikkeling van Advanced Parts. Er is inmiddels een pilot gestart bij Vallei Autogroep en vestigingen van A-point in de polder. Op dit moment betreft de pilot het gebruik van een scanner tijdens het orderpicken, onderhoud van het locatiesysteem en de inventarisatie van het magazijn. Verder wordt er gebruik gemaakt van het (nieuwe) ordermanagement scherm binnen Autoline.

Hoe werkt het?

In het kort werkt het nieuwe distributiemodel als volgt: voorraden en werkzaamheden van verschillende dealervestigingen worden gecentraliseerd naar een Hub. Deze Hub beschikt nog over een reguliere voorraad, afgestemd op het gebruik van de hele groep exclusief geplande werkorders en verkopen aan alternatieve afleveradressen, zoals schadebedrijven. In de gecentraliseerde vestigingen (spokes) alleen nog met een grijpvoorraad wordt gewerkt. Het geplande werk voor de verschillende vestigingen wordt zoveel mogelijk op werkorder besteld en uitgeleverd.

Meer optimalisaties

Maar het project houdt meer in dan alleen het uitleveren op werkorder. Zo is er binnen Pon Logistics hard gewerkt meer optimalisaties, zoals:

  • De informatie dop de collolabels wordt uitgebreid, wat de mogelijkheid biedt tot een snellere voorsortering van de zending en bijvoorbeeld NORA-leveringen direct gescheiden kunnen worden van werkplaatsleveringen.
  • Het vooraf uitsplitsen van de verschillende orderstromen zoals voorraad, NORA, werkorderleveringen en (urgente) bijleveringen;
  • De paklijstinformatie die meegestuurd wordt naar Autoline, met daarin onder meer de collogegevens, waardoor kratten met een scanner sneller kunnen worden ontvangen.

Dit maakt de ontvangst en uitsortering van de geleverde goederen eenvoudiger en sneller, wat jou als dealer weer een tijdsbesparing oplevert en de kans op fouten verkleint.

Impact overgang T6 naar T6.1

Positieve reacties

De reacties op het nieuwe distributiemodel zijn positief en er is vertrouwen in de effectiviteit ervan. De magazijnchef van één van de pilotdealers vertelt daarover het volgende. “De werkordervoorbereiding- en planning zijn bij ons als dealer enorm belangrijk. Maar ook de kwaliteit van dienstverlening door Pon Logistics, want als het daar misgaat dan merken wij dat als dealer meteen. De kwaliteit van de levering in werkorderzakken is gelukkig erg hoog en de foutmarge laag. De informatie op de labels, de aanlevering in werkorderzakken en het scheiden van de orderstromen vormt een grote meerwaarde. Het zorgt voor aanzienlijk minder handling bij de goederenontvangst- en uitgifte doordat het orderpicken en verpakken nu bij Pon Logistics plaatsvindt. Helaas werkt op dit moment de automaat nog niet zoals we zouden willen, die is nog niet ingericht op het model,  maar aan de ontwikkeling hiervan wordt hard gewerkt!”

Meer weten over dit onderwerp? Lees hier over de ontwikkelingen die binnen Advanced Parts hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op het nieuwe distributiemodel.