Logistiek Gezien

A9Riwd9wj_h1hljr_f0420

Nummer 2 / artikel 4 / 2019

Nieuwe lastdragers voor magazijn Leusden​

Het afgelopen jaar is teamleiders van het Pon Logistics magazijn in Leusden gevraagd, door zowel interne als externe betrokkenen, om de huidige lastdragers eens kritisch onder de loep te nemen.

De reden hiervoor is dat steeds vaker te maken hebben met onderdelen die als losse collo worden verstuurd omdat ze, wegens formaat of voorschriften, niet meer in onze bakken passen. Vaak gaat het dan om schadegevoelige onderdelen zoals ruiten, plaatwerk en sierlijsten, wat weer de nodige risico’s met zich meebrengt. Bovendien wordt er door de chauffeurs aangegeven dat ze steeds meer werk hebben aan het laden en lossen van de onderdelen. Soms moeten ze diverse keren heen en weer lopen om de onderdelen op locatie te krijgen. Dat is met het oog op duurzame inzetbaarheid niet wenselijk. Ook vergroot het de kans op schade, waardoor onze servicegraad in het geding komt.

Oplossing

Sinds dit jaar worden grote, schadegevoelige onderdelen bij een aantal dealers in grote kooien geleverd. Dit heeft een positief effect op het aantal gemelde schades. Ook de chauffeurs zijn er enthousiast over. Met dit in het achterhoofd is een projectgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de expeditie, onze transporteur Koopman en onze onderzoeksafdeling Logistics Solutions Center (LSC). Deze projectgroep heeft alle wensen verzameld en daarnaast de hoeveelheid en het type  losse colli onderzocht.

Hieruit hebben we geconcludeerd dat er behoefte is aan een lastdrager die:

  • De chauffeur ontlast, doordat bij het laden en lossen aanzienlijk minder gelopen en gedragen hoeft te worden.
  • De kans op schades tijdens transport verlaagt.
  • De beperkte ruimte in zowel de vrachtauto, maar ook op de vloer bij Pon Logistics zo optimaal mogelijk benut.
  • Ook in de toekomst blijft voldoen aan de steeds veranderende vraag vanuit dealers, zoals het uitleveren op werkorderniveau.

Ontwerp

Deze wensen hebben we samen met de data van onze losse colli voorgelegd aan Kruizinga, fabrikant in opslag- en transportmiddelen. We hebben hen verzocht mee te denken in de ontwikkeling van een nieuw type lastdrager. Vervolgens hebben zij met ons meegekeken tijdens het proces van orderpicking tot aan aflevering bij de klant. Daarna zijn ze aan de tekentafel gaan zitten voor een eerste ontwerp. Deze is op ons verzoek enigszins aangepast.

Impact overgang T6 naar T6.1

Proefdraaien (bij dealers)

Op dit moment ligt er een ontwerp welke zeer waarschijnlijk op korte termijn uitgewerkt wordt tot enkele prototypes waarmee we kunnen proefdraaien. Het zou dus voor kunnen dat je als dealer binnenkort het verzoek krijgt om met zo’n proef mee te draaien.