Logistiek Gezien

A9Riwd9wj_h1hljr_f0420

Nummer 1 / artikel 3 / 2019

Mutaties in losinstructies

Om het extra volume gedurende de winter op tijd bij de klant te krijgen, werken we met een aangepaste najaarsplanning. De extra vrachtwagens die daarbij ingezet worden, zorgen voor diverse ritwijzigingen die op hun beurt weer veel van onze operatie vragen. Ondanks al die voorbereidingen lopen we toch iedere keer weer tegen verschillende uitdagingen aan. Daarom vragen we jullie hulp! Geef mutaties altijd door via de Servicedesk.

Om te beginnen zijn er onvoorziene wijzigingen intern die van invloed zijn op de gemaakte planning: nieuwe indelingen op de werkvloer, maar ook chauffeurs die tijd nodig hebben om gewend te raken aan de nieuwe ritten, klanten en de bijbehorende werkwijzen. Iedere klant heeft tenslotte zijn eigen manier van werken. Om de chauffeurs te helpen, is er voor elke locatie waar ’s nachts gelost wordt een zogeheten ‘losinstructie’ beschikbaar. In deze losinstructie staat bijvoorbeeld waar de nachtkluis zich bevindt om de onderdelen te lossen, maar ook welke sleutels of codes er nodig zijn om hekken of deuren te open en of er rekening gehouden dient te worden met alarmsystemen. Om verwarring te voorkomen is alle informatie waar mogelijk voorzien van foto’s.

Impact overgang T6 naar T6.1

Nog te vaak verrassingen bij ritwijziging

Toch gaat het nog regelmatig mis en worden we bij grote ritwijzigingen onplezierig verrast. Vooral bij klanten waar al sinds jaar en dag dezelfde chauffeur langskomt. Containers blijken verplaatst, sloten vervangen, sleutels voor toegangscodes vervangen en alarmcodes of instructies gewijzigd. In de eerste dagen na een ritwijziging zorgt dat ieder jaar weer voor de nodige problemen bij het lossen en diverse alarmmeldingen.

Geen wijzigingen via post-it maar via Servicedesk

De oorzaak? Wijzigingen worden nog regelmatig via briefjes of direct aan desbetreffende chauffeur doorgegeven. Dat is echter niet de bedoeling! Hoewel we het waarderen dat er een goede onderlinge relatie tussen onze chauffeurs en de klanten is en er op een laagdrempelige manier gecommuniceerd wordt, dienen mutuaties toch echt te worden doorgeven aan de Pon Logistics Servicedesk. Briefjes raken tenslotte gemakkelijk kwijt en de kennis blijft steken in het hoofd van desbetreffende chauffeur. Door wijzigingen door te geven aan de Servicedesk, kunnen de losinstructies aangepast worden en zijn deze altijd up to date. Zo borgen we dat ook tijdens vakanties, ziekte of ritwijzigingen (zoals in het geval van de najaarsplanning) op een correcte manier geleverd kan worden, ongeacht welke chauffeur hiervoor beschikbaar is.

Help je mee?

Kortom: om de leveringen van alle banden, wielensets, schadedelen, interdealers etcetera zoveel mogelijk te kunnen blijven garanderen, vragen we jouw medewerking. Geef wijzigingen aan locaties en/of alarminstructies altijd direct door bij de Pon Logistics Servicedesk. Wij zorgen er op onze beurt voor dat transporteurs en chauffeurs hiervan op de hoogte gebracht worden en dat er actuele informatie in de rittenmappen van iedere route beschikbaar is. Zo komen zowel de nachtchauffeur als de dealer niet voor vervelende verrassingen te staan. Vast bedankt voor de medewerking!