Logistiek Gezien

A9Riwd9wj_h1hljr_f0420

Nummer 3 / Artikel 1 / 2019

Health, Safety, Security & Environment

Wat is de invloed van eigen medewerkers op HSSE? Aan die vraag hebben we afgelopen veel aandacht besteed binnen Pon. Onder meer door de introductie van BAS (Bewust Altijd Safe/Secure/Schoon)- programma. Het doel daarvan is om samen op een dusdanige manier te werken dat medewerkers, inhuurkrachten, leveranciers, klanten omwonenden en andere belanghebbend, zo min mogelijk worden belast met nadelige HSSE-effecten.

Duurzaamheid 

Vanuit de dealer krijgen we vaak de vraag wat Pon doet aan duurzaamheid. De policy van Pon op dit gebied is als volgt:

  • We gaan voor CO2 neutraal door te reduceren, te vergroenen en te compenseren.
  • De CO2 neutraal policy bereiken we door de CO2 in fases te verminderen: met 20% in 2020 met 40% in 2030 en tot slot met 95% in 2050.
  • De ‘Big Five’ CO2- uitstoters van Pon bestaat uit uitbesteed transport, afval, Pon’s wagenpark, energie en vliegverkeer. De inspanningen die we binnen elk van deze vijf thema’s verrichten om de carbon footprint ervan te verkleinen, worden regelmatig intern gedeeld. Medewerkers wordt gevraagd hier ook actief in mee te denken en waar mogelijk te helpen om onze doelstellingen te bereiken.

Veiligheidstrainingen

Binnen Pon Logistics zijn er een aantal initiatieven aangeboden op het gebied van veiligheid. Zo werd in 2017 en 2018 voor alle vaste medewerkers en uitzendkrachten die meer dan 1.000 uur bij Pon Logistics werkten, een blus-en rooktraining georganiseerd. Tijdens deze training waren er 3 praktijkoefeningen op het gebied van brandbestrijding en een ontruimingsoefening.

Daarnaast konden afgelopen jaar nagenoeg alle medewerkers van Pon een workshop volgen in het gebruik van een AED. Een belangrijk onderdeel van deze workshop was het aanleren en/of opfrissen van reanimatie- en mond- op-mond beademingstechnieken. Uit de cijfers blijkt dat met een AED in het bedrijf, bij de (sport)vereniging of thuis, bij directe inzet, de overlevingskansen van het slachtoffer van 2-5% naar maar liefst 90% gaat.

Ook zie je steeds meer acties die ‘groter’ zijn dan Pon Logistics, zoals de deelname aan de verkiezing van Het Veiligste Magazijn. De prijs ‘Het Veiligste Magazijn’ is bestemd voor het magazijn, warehouse of distributiecentrum waarin veiligheid het best is verankerd in de dagelijkse operatie. Naast veiligheid let de jury ook op ergonomie en welzijn. Hierbij hebben wij vorig jaar Brons gehaald.

Bewust bezig zijn met HSSE

Het thema HSSE is binnen Pon Logistics breed bekend,  maar hoe zorg je ervoor dat dit zo blijft en bewust wordt uitgevoerd? Dit vraagt om investeren in de mensen, anticiperen op voorbeelden en daarnaast ook handige tools die je eenvoudig kan gebruiken. Het uiteindelijke doel is dat iedereen zich veilig voelt op het werk en dat we met elkaar begrijpen dat hier een bepaalde mindset voor nodig is. Bij de aankomende Logistiek Gezien dagen zal ook aan deze onderwerpen aandacht worden besteed.

Veilig Werken