Logistiek Gezien

Logistiek Gezien

NUMMER 2 / ARTIKEL 8 / 2020

De nacht loslocatie (zomer)check!

Geen zomercheck voor je auto, maar een nachtkluis-check van je loslocatie. Dit jaar gaan wij alle nachtelijke loslocaties bezoeken en inventariseren in welke mate ze voldoen aan de eisen om veilig en efficiënt te kunnen lossen. Dat doen wij aan de hand van de eisen die zijn beschreven in het handboek logistiek dienstverlening zoals veiligheid, verlichting en bereikbaarheid.


Wanneer we tijdens ons bezoek tegen actiepunten aanlopen, dan bespreken we dit direct en stemmen we met jullie af hoe dit opgepakt wordt. Dit leggen we dan vast, om er voor te zorgen dat het leveren ’s nachts ook in de toekomst veilig en efficiënt uitgevoerd wordt.

Op langere termijn bekijken wij op welke wijze we de nachtdistributie verder kunnen verbeteren. Denk hierbij aan een meer flexibele wijze van leveren, waarbij we geen standaard ritten meer hebben, maar dit kunnen aanpassen aan het volume per klant.

Ons doel is om voor het einde van het jaar al onze loslocaties bezocht te hebben. De collega’s van Pon Logistics zullen hiervoor een afspraak met jullie maken of combineren dit met een reeds geplande afspraak. Wanneer er een aanleiding is (verbouwing, verhuizing) dat wij eerder langs moeten komen, dan kunnen jullie dit doorgegeven aan de collega’s van het customer service team via webhelpdesk, Whatsapp of mail.