Logistiek gezien

Nieuwsbrief Pon Facilities

Nummer 2 / Artikel 2 / 2019

Bevindingen productaudits

Productaudits maken onderdeel uit van Pon Logistics’ systeem voor kwaliteitsborging. Een aantal keren per week controleren we de uitgaande goederenstromen op juistheid, netheid en kwaliteit. Dat doen we door willekeurig dealerkratten uit de ASRS of de assemblage te halen en die aan een uniforme audit* te onderwerpen.
Op dit moment beschikken we over acht gecertificeerde auditoren in dienst. Zij controleren de dealerkratten op afwijkingen. Wordt er een afwijking geconstateerd, dan wordt direct actie ondernomen om de fout te herstellen of nader onderzoek gedaan. Om de kwaliteit te meten zijn er drie verschillende categorieën:

  • Categorie A: Sprake van bijvoorbeeld onjuiste (aantal) onderdelen of beschadigingen van het onderdeel.
  • Categorie B: Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een beschadigde verpakking, vuil op onderdelen of een slecht ingepakte dealerkrat.
  • Categorie C: Hierbij is er sprake van oude pick-of inruimstickers, vuil of de verpakking en/of afval in de lastdrager.

Deze informatie delen we ook met de direct betrokken medewerkers in het magazijn om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Resultaat

De audits hebben ons in de voorbij maanden veel waardevolle inzichten opgeleverd. Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende optimalisaties doorgevoerd:

  • De pick-stickers worden beter aan de onderdelen in de ASRS bevestigd. Doordat deze niet altijd goed (of juist aan elkaar) bleven plakken, ontstonden routefouten.
  • Meer coaching op het inpakken. Een veelvoorkomende oorzaak van beschadigingen bleek het stapelen van zware onderdelen bovenop lichte onderdelen.
Het resultaat van deze doorgevoerde optimalisaties is een afname van het totaal aantal afwijkingen en reclamaties.

Hoewel we de komende maanden geen grote ontdekkingen meer verwachten te doen die van grote invloed op het reclamatiepercentage zijn, blijven we natuurlijk wel streven naar een nog grotere juistheid, netheid en kwaliteit van onze goederenstroom.

Bevindingen productaudits
* Deze Genuine Parts product audit is ontwikkeld door de Volkswagenfabriek in Kassel en wordt door logistiek partners wereldwijd uniform toegepast.