Logistiek Gezien

A9Riwd9wj_h1hljr_f0420

Nummer 3 / Artikel 3 / 2019

Advanced Parts​

Enkele maanden geleden is er een project gestart voor het testen van Advanced Parts. Deze aanvulling op Autoline wordt geoptimaliseerd om binnen de processen van het nieuwe distributiemodel te passen.

Advanced Parts biedt hulp met het sneller, makkelijker en accurater verwerken en monitoren van de inkomende en uitgaande goederenstromen van dealers. Denk hierbij aan het scannen van een complete krat met artikelen, zodat niet alle losse artikelen apart ontvangen hoeven te worden. Wanneer we een intelligente scanner gebruiken, dan kan deze zelfs aangeven wat de volgende stap of locatie van de zojuist ontvangen goederen is.

De implementatie van Advanced Parts bij de test-dealers wordt opgesplitst in verschillende fases:

  1. Spokes worden omgezet naar Advanced Parts. Monteur scant nu zelf zijn pakketje. Er hoeven geen onderdelen meer samengevoegd te worden voor een werkorder.
  2. De hub krijgt de standaard versie van Advanced Parts, te gebruiken voor: onderdelen inventarisatie (tellen), orders picken en relocation (onderhoud locatiesysteem, verplaatsen in magazijn). Hier is dan geen computer meer voor nodig, want deze is vervangen door de scanner.
  3. Uitbreiding mogelijkheden voor ontvangst goederen en uitgifte stromen op Hubs. Met name het direct kunnen identificeren van de uitgaande stroom op basis van het scannen van de inkomende pakketjes is in deze fase aan de orde.

De laatste stap is van belang om uitsorteer slagen te kunnen maken naar de verschillende uitgaande stromen van de hubs: zendingen voor balieklanten, voorraadzendingen naar het magazijn en zendingen voor de spokes. Voor de uitgaande stroom naar de spokes kan een magazijnman van de hub vervolgens monitoren of de zendingen ontvangen zijn door de spokes.

De vele data en informatie die nodig is om de laatste fase te kunnen implementeren, maakt het erg complex. De oorzaak hiervoor is het grote volume en de meerdere uitgave stromen die op basis van een enkele scan beschikbaar moet worden. Momenteel wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat, ondanks de complexiteit, de processen in fase 3 soepel verlopen.

Bij de Logistiek Gezien dagen zal er ook aandacht worden besteedt aan Advanced Parts. Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken op de Logistiek Gezien dagen op 1 en 2 oktober.

Impact overgang T6 naar T6.1