Logistiek Gezien

A9Riwd9wj_h1hljr_f0420

Nummer 4 / Artikel 3 / 2019

Aanlevering tijdens de winterperiode

Grotere hoeveelheden van ruiten, plaatmaterialen en winterbanden zorgen in de winterperiode vaak voor extra volume in de goederenstromen. In de afgelopen jaren hebben deze grotere goederenstromen gezorgd voor uitdagingen in de Pon Logistics magazijnen. Vooral de onvoorspelbaarheid van het volume wat dagelijks in de winterperiode benodigd is, maakt het lastig om de ruimte in de magazijnen en het transport hierop af te stemmen.

Sinds dit jaar is er daarom een projectgroep opgericht die zich bezig houdt met het in kaart brengen van de dagelijkse uitgaande goederenstromen in de winter. In deze projectgroep zitten magazijnmedewerkers, transport coördinatoren en medewerkers van de afdeling Service & Supply. Zij hebben als doel om dagelijks alle uit te leveren orders inzichtelijk te hebben, zodat het transportvolume hierop afgestemd kan worden.

Wil jij hier ook een steentje aan bijdragen? Dat kan door het gebruik van termijnorders, met name voor bestellingen met een groot volume. Doordat er bij termijnorders tijdig informatie beschikbaar is over wanneer een bepaald volume benodigd is, kunnen we het transportvolume hierop inplannen. 

Naast het anticiperen op de grotere goederenstromen, zijn er op het gebied van transport en het lossen op locatie nog andere situaties die opspelen in de winter. Vrachtwagens hebben in de winter, net zoals auto’s, sneller defecten aan elektrische mechanismen waarop we moeten anticiperen. Daarnaast zorgen ook gladde oppervlaktes, vastgevroren laadkleppen en bevroren hangsloten bij containers voor extra uitdagingen voor de chauffeurs in de winterperiode. Goede verlichting in de donkere winternachten, het sneeuwvrij maken van de loslocatie en het gebruik van slotontdooier bij de hangsloten kan hierbij het lossen van de goederen vergemakkelijken. 

Impact overgang T6 naar T6.1