Blog

blog_logistiek_uitbesteden

5 stappen naar een optimaal logistiek proces

Het optimaal inrichten van logistieke processen heeft veel voordelen. Snellere en efficiëntere orderafhandeling, een lagere foutkans en tevredener klanten bijvoorbeeld. Maar wat zijn logistieke processen precies? Wikipedia zegt: ‘Logistiek is het plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom en de wetenschap hierover.’ Dit omvat het hele proces vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie, tot aan de eindafnemer.


In de praktijk hebben de verschillende onderdelen zoals planning, productie, order picken en transport hun eigen logistiek proces. Logistieke processen kunt u inrichten volgens verschillende modellen zoals supply chain management (scm), enterprise resource planning (erp) of activity based costing (abc). De keuze voor een model geeft een goede basis, maar mag aangepast worden op uw specifieke processen. Om tot dat optimale logistieke proces te komen, doorloopt u vijf stappen:

1. Beschrijven logistiek proces

Een logistiek proces in kaart brengen, start met het logistiek proces beschrijven. Het logistieke proces voor een webshop is heel anders dan dat van een fysieke winkel of een groothandel. Net zoals het logistieke proces voor e-commerce anders is dan voor verse levensmiddelen of handgemaakte meubelen.

Bedenk eens goed welke processen er in uw organisatie zijn. Het kan hier gaan om de planning, het productieproces of bijvoorbeeld de order picking in het magazijn. Beschrijf welke stappen er gezet worden in het proces en wat de doorlooptijden per stap zijn (bijvoorbeeld: order aannemen, order invoeren in het systeem, controle order, order vrijgeven, order klaarmaken, order verzenden, et cetera). Beschrijf ook per stap wie wat doet.

 

2. Logistieke doelstellingen bepalen

Nu u inzicht heeft in uw logistieke processen, gaat u de logistieke doelstellingen bepalen. Wat wilt u bereiken met de optimalisatie? Wilt u kosten besparen? Wilt u het proces met minder mensen kunnen doen? Wilt u het voorraadniveau verlagen? Moet de orderafhandeling sneller of moet het aantal klachten naar beneden? Bepaal die KPI’s, zodat u de optimalisatie kunt bewaken en waar nodig kunt sturen.

 

3. Analyseren logistiek proces

Zo, u heeft het logistieke proces beschreven en de doelstelling zijn helder. Nu is het zaak om de processen te analyseren. U kijkt hierbij naar zowel de planningsprocessen als de uitvoerende en ondersteunende processen.

Welke stappen zitten er in het proces, hoeveel tijd vragen die stappen, hoeveel medewerkers zijn er betrokken bij iedere stap? Waar zitten de knelpunten? Zijn er stappen die samengevoegd kunnen worden of die onlogisch zijn? Kunnen stappen sneller of efficiënter ingericht worden met minder menselijke handelingen? Wat kunt u automatiseren om zowel menselijke inzet als fouten te verminderen? Gebruik de rapportages om verbeterpunten vast te stellen die bijdragen aan uw logistieke doelstellingen.

 

4. Logistiek proces verbeteren

Nu komt het eropaan; u gaat de logistieke processen daadwerkelijk verbeteren. Uitgangspunt hierbij zijn natuurlijk uw doelstellingen en de verbeterpunten uit uw analyse. Het belangrijkste bij een optimaal logistiek proces is logica. Dus stippel logische looproutes uit in het magazijn (dat kan zelfs automatisch met speciale software), leg vaak bestelde producten vooraan en leg producten die vaak samen besteld worden ook in de stellingen naast elkaar.

Ook automatisering kan veel winst geven. Er zijn allerlei logistieke verbetermethodes die u hierbij kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Lean, Kazien of PDCA  (Plan Do Check Act). Nadat u de processen opnieuw heeft ingericht, is het zaak om ze continu te bewaken en bij te sturen waar nodig.

 

5. Logistiek proces uitbesteden?

Het kan een goede keus zijn om logistieke processen uit te besteden. Zo heeft u er minder zorgen aan, verlegt u de operationele en financiële risico’s, heeft u minder magazijnruimte en minder medewerkers nodig en kunt zich volledig concentreren op uw eigen corebusiness. Ook wanneer uw (e-)business harder groeit dan verwacht, kan uitbesteden een goede optie zijn.

Loopt u steeds vaker tegen ruimtegebrek aan? Maak dan eens vrijblijvend een afspraak om te sparren met een logistiek partner zoals PON.

Maak vrijblijvend een afspraak

 

Share: