Artikelen

Artikelen

Klanttevredenheidsonderzoek Leusden 2020

Vorig jaar vonden de werkplekchecks plaats. Tijdens deze checks kwam een medewerker van Tigra op de werkplek langs voor controle, tips en adviezen op het gebied van de juiste werkhouding. Ook hebben zij de medewerkers enkele vragen voorgelegd. Alle bevindingen samen hebben geleid tot een rapportage met aanbevelingen.

Lees meer
Pon Equipment Heavy Freight

Pon Equipment Heavy Freight

In the summer of 2019, we launched a study to investigate the transportation of heavy goods for all four divisions (New, Rental, Used and Service) of Pon Equipment Nederland. The study focused on combining volumes, possible synergies, cost savings and quality assurance. This article provides more information about the process and the results of this tender.

Lees meer
Biodiesel for Greener Transportation Pays Off

Biodiesel for Greener Transportation Pays Off

Some years back, Pon defined clear goals regarding our CO2 production. For the year 2020, our goal was to bring down CO2 emissions by 20% through reduction and greener operations. And we’re going to make it. A key element in accomplishing this goal is to green our transportation, including through the use of biodiesel (HVO) as a fuel.

Lees meer
Zwaar Transport Pon Equipment

Zwaar Transport Pon Equipment

In de zomer van 2019 startte een onderzoek naar het vervoer van zwaar transport binnen alle vier de divisies (New, Rental, Used en Service) van Pon Equipment Nederland. De focus van het onderzoek lag op de bundeling van volumes, mogelijke synergieën, besparingen en het borgen van de juiste kwaliteit. In dit artikel lezen jullie meer over het gevolgde proces en de uitkomsten van deze tender.

Lees meer
Vergroenen transport met biodiesel loont

Vergroenen transport met biodiesel loont

Enige jaren terug heeft Pon duidelijke doelen gesteld voor het terugdringen van haar CO2-productie. Voor het jaar 2020 was het doel om 20% CO2-uitstoot te verminderen door te reduceren en vergroenen. En dat gaat lukken. Bij het behalen van die doelstelling speelt het vergroenen van ons transport, onder andere door het tanken van biodiesel (HVO), een belangrijke rol.

Lees meer